Sectoren

Petrochemie

Meer dan in eender welke andere sector staat veiligheid in de petrochemie centraal. Vialec helpt je je processen in goede banen te leiden.

De componenten om vertrouwen te tanken in de petrochemie

In tankbouw en petrochemie hebben kranen een zware last te dragen: niet alleen moeten ze letterlijk instaan voor de transport van producten, gezien het niet zelden gaat om brandbare, vluchtige of zelfs explosieve producten, is het ook essentieel dat dit op een veilige manier kan gebeuren. Vialec verstrekt hiervoor de kennis en de componenten!

In petrochemie, en bij uitbreiding ook steeds vaker voor toeleveringsbedrijven voor de offshore-industrie, vallen torenkranen niet te versmaden. Deze VCA-gecertificeerde krachtpatsers staan immers in voor de transport van zware, logge onderdelen - bv. tanks of onderdelen van bv. boorplatforms) -, maar net zo goed voor de overslag van complexe grondstoffen.

Om deze taken op een betrouwbare manier kunnen vervullen, is het niet enkel noodzakelijk dat operatoren op een comfortabele, ergonomische manier hun job kunnen uitoefenen, maar dat je ook over de beste uitrusting kan beschikken. Vialec reikt je hiervoor tal van A-merken aan, elk met een eigen specialiteit, maar allen met jarenlange ervaring.

We beseffen echter: niet enkel de aanwezigheid van deze A-merken in ons portfolio is belangrijk, maar vooral ook de snelheid en beschikbaarheid is essentieel. Op zoek naar nieuwe componenten of vervangingsonderdelen? Daag ons uit: wedden dat Vialec je razendsnel terug in beweging brengt?