Sectoren

Haven

In een sector waar imposante kranen het panorama bepalen, kan een betrouwbare partner niet ontbreken om alles in beweging te houden.

Hoe een hoog niveau aan te houden voor havenbedrijven?

Meer dan in eender welke andere branche staat snelheid en betrouwbaarheid in een havengebied centraal. De gigantische torenkranen die er af en aan rijden, moet containeroverslag letterlijk in goede banen leiden. Een zware last om dragen, letterlijk voor de. kranen, figuurlijk voor operatoren die de hele dag hun job op hoge niveau moeten zien uit te voeren.

In grote havens zoals Antwerpen, Zeebrugge of Rotterdam passeren jaarlijks miljoenen TEU's (Twenty-foot Equivalent Unit, de maatstaf voor de opslagcapaciteit aan 20-voets containers van een schip of pier). De portdaalkranen en andere die dit alles moeten zien te bolwerken, lijken iedere dag een nauwgezet ingestudeerde choreografie te volgen. De realiteit is echter complexer.

Om een havengebied te laten draaien, ben je afhankelijk van mensen én equipment. Kraanoperatoren zijn gegeerd, gezien zij vakkundig en (hopelijk) zonder ongelukken iedere container tot hun bestemming brengen. Gezien zij de hele dag doorbrengen in hun kraan, is het niet minder dan een noodzaak om te voorzien in een comfortabele, ergonomische werkpost. Vialec kan je helpen om de juiste keuzes te maken, in relatie tot de fysieke karakteristieken van operatoren.

De uitrusting - machines en bediening - is een tweede belangrijke factor om voldoende output te kunnen garanderen. Vialec verstrekt hiervoor de nodige werkposten en componenten, om nieuwe systemen mee samen te stellen, of verouderde installaties opnieuw bij de tijd te brengen met onderdelen die kunnen worden gebruikt bij een intensieve retrofitbeurt.