Sectoren

Maakindustrie

Voor een maximale beschikbaarheid, productiviteit en veiligheid van interne logistieke processen in maakbedrijven, zetten we ons dagelijks in!

Samen kunnen we het maken!

Bij nagenoeg alles wat door de handen van particuliere consumenten passenten, heeft de maakindustrie een aandeel in. Zonder vermoeiingsverschijnselen zijn deze bedrijven dag in, dag uit in de weer om grondstoffen te verwerken tot halffabrikaten of eindproducten. Vialec staat deze sector graag bij, met onderdelen die de werkplaats veiliger en efficiënter maken.

'Waarde toevoegen'. Dat is exact wat de maakindustrie klaar speelt. Op basis van grondstoffen van diverse aard - metaal, kunststof, rubber, textiel... - gaan maakbedrijven aan het werk om waarde toe te voegen, door deze grondstoffen om te zetten in eindproducten of halffabrikaten. De nood tot snel en foutloos produceren is gebaat bij de juiste onderdelen. En partners...

In de drang om doorlooptijden almaar te beperken, schuilt gevaar. Alles dient steeds sneller te gebeuren, en net dan neemt het risico op ongevallen toe. Een seconde van onoplettendheid kan ertoe leiden dat een zware last, getransporteerd door een rolbrug, gigantische schade aan je faciliteiten toebrengt. Of erger...

Vialec helpt maakbedrijven niet enkel om hun interne logistiek te optimaliseren door bv. betrouwbare transportbandbewaking, maar ook om alle processen veiliger te laten verlopen. De componenten en sturingen waarmee rolbruggen, in relatie tot de last, minder abrupt tot stilstand komen, of extra veiligheid waardoor deze niet in botsing kunnen komen. Wie rekent op een veilige en hoge output, rekent op Vialec!